Jun 29, 2010

view

IMG0069A.jpg
view from my site..
relaxing. coool...

Textbook crusader cautions DepEd - INQUIRER.net, Philippine News for Filipinos

Textbook crusader cautions DepEd - INQUIRER.net, Philippine News for Filipinos

the Pride of the North

IMG0052A.jpg
Busy Feeder port at dawn...

Boracay tourist arrival rising; reaches 378,000

Boracay tourist arrival rising; reaches 378,000

PDEA to focus on solving almost 3,000 drug cases in W. Visayas

PDEA to focus on solving almost 3,000 drug cases in W. Visayas

Lindsey's name prominent as Suns begin GM search | Home Other Sections Breaking News

Lindsey's name prominent as Suns begin GM search | Home Other Sections Breaking News

EDITORIAL - Legacy | The Philippine Star News Opinion

EDITORIAL - Legacy | The Philippine Star News Opinion

Philippines...

China, Taiwan sign trade pact linking economies | Home Other Sections Breaking News

China, Taiwan sign trade pact linking economies | Home Other Sections Breaking News

Oath of Government officials- Estancia

REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG ILOILO
BAYAN NG ESTANCIA


PANUNUMPA SA KATUNGKULAN                        Ako, si_____________________, ng Estancia, Iloilo, na nahirang sa katungkulan bilang _____________________ ng ESTANCIA, ILOILO, ay taimtim na nanunumpa ( o nagpapatunay) na ilalapat ko ang katarungan nang walang pagkiling sa sino mang tao at ipagtatamasa ang pantay na karapatan sa mahirap at mayaman; na tutuparin ko ng buong husay at katapatan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan; na aking itataguyod at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas; na mananalig at tatalima ako rito, at susundin ko ang mga batas, mga kautusang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang maykapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, at kusa kong babalikan ang pananagutang ito nang walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.                                                                                                                                           

            Kasihan Nawa Ako ng Diyos.
Cedula Bilang __________
Kinuha sa Pob. ESTANCIA, ILOLO
Petsa ___________.

            Nilagdaan at pinanumpaan sa harap ko ngayong ika tatlumpu (30) ng Hunyo taong 2010, sa Bayan ng Estancia, Lalawigan ng Iloilo, Pilipinas.                                                                                   

HON. DANILO R. BALAGTAS
2nd MCTC Judge
Batad- Estancia
Estancia, Iloilo
Administering Officer

Jun 16, 2010

Pinakas is the Name

IMG0180A.jpg
Pinakas, ang tawg sini

Mr donut in town

IMG0169A.jpg
i expect that Mr. Donut in this town of Estancia, will have something delicious and juicy foods like this one...
check..
maybe, the management is losing money,
i think..
Karma?

Featured Post

Holy Week Sa Iloilo | Devotion to the Life of JESUS

naabutan ng gabi ang Prosesyon Devoteess and Saints Faith and Sacrifices