Medyo sunog ang itsura nya.
madamul ang kibol sa kamot,
makita ang kakapoy sa mata,
siya ang TAGA-LAWOD.

ang mngingisda.
Ang dugo sang estancia,

paanu na lang siya?
pag wala na panguha?

panu na lang siya?
pag wala na mga isda?

pag may bagyo?
o mabaskog ang lawod,
paanu na lang sya?

pag tag ilinit,
kag wla isda,
panu na lnag siya/

amg iya pamilya?
ang mga negosyante?
ang mga pakyaw?
ang mga driver?
ang mga mahilig sa isda?

panu na lnga siya?
nga taga Estancia....

anu na lang ang banwa?
pag wala siya?

Ang taga-dagat, gatulok sa lawod...
ti panu na lang ang iya pang sigarilyo?

Post a Comment

Previous Post Next Post