Nov 12, 2010

kaya bah?

kaya mu kaya ang illegal na droga?
ang prostitution?
ang corruption?
kaya muh?
just asking....

No comments:

Featured Post

Holy Week Sa Iloilo | Devotion to the Life of JESUS

naabutan ng gabi ang Prosesyon Devoteess and Saints Faith and Sacrifices