kaya mu kaya ang illegal na droga?
ang prostitution?
ang corruption?
kaya muh?
just asking....

Post a Comment

Previous Post Next Post