FROM: FILIPINOS FOR LIFE
VIOLENTENG IDULOT SA MAPASAGARONG KONSENSIYA / TANLAG!!
IPATUMAN PINAAGI SA BALAOD ANG “SEX EDUCATION” NGA MAGSUGOD SA GRADE 5. IKAW NGA USA KA GINIKANAN WA KAY MAHIMO HARON PAG PUGONG SA IMONG ANAK NGA NAG EDAD OG 9 ANYOS NGA TUDLOAN SA ILANG MGA TITSER BAHIN SA PAGPAKIGHILAWAS OG PAG GAMIT SA CONDOM OG PILLS OG UBAN PANG KONTRASEPTIBO.
ATO BA LANG ISALIG SA GOBYERNO OG SA MGA TITSER ANG PAG UMOL SA HUSTONG MORALIDAD O TANLAG MAHITUNGOD SA “SEXUALITY” SA ATONG MGA ANAK? GUSTO BA TA NGA INGNON LANG TA SA ATONG MGA ANAK NGA NAG EDAD PA OG 9 ANYOS: “MAGBUOT MO TAY, NAY NGA AKO MAN NING KATUNGOD ANG PAG PAKIGHILAWAS OG PAG GAMIT SA MGA CONDOM OG PILLS KAY GIMBUT AN MAN NA SA BALAOD?” “IPA PRESO TA NYA MO TAY, NAY KON MAGBUOT MO!!”
SA ATO PA ANG ATONG MITHI PADUNG SA KALAMBOAN OG KALINAW ISIP USA KA PAMILYA MAOY MADAOT.
MAPUGOS ANG MGA DOKTOR SA PAGHATAG OG KONTRASEPTIBO OG SA PAGHIMO SA LIGATION OG VASECTOMY BISAN SUPAK SA ILANG KABUBUT ON ANG PAGBUHAT SA INGON, BISAN NAGTOO SILA NGA KINING MGA BUTANGA MAKADAOT SA KAHIMSOG SA LAWAS SA TAWO. KAY KON MOSUPAK SILA NAAY MULTA NGA 10,000 TO 50,000 PESOS!
MAO SAB NAY MAHITABO SA MGA NEGOSYANTE KON DI SILA MANGHATAG OG LIBRENG KONTRASEPTIBO NGADTO SA ILANG MGA EMPLEYADO O MGA TAWO!
OG MAO SAB NAY MAHITABO NATO KUNG MANGHATAG TA OG MGA FLYER NGA INGON INI. MASILOTAN OG MAKAMULTA TA!!
UNSA BA DIAY NANG RH-RP BILL?
SEGUN SA NAG HIMO OG NAGDUSO INING MAONG BALAODNON ANG RH/RP BILL KON MAPASAR SA KONGRESO OG SENADO MAMAHIMONG BALAOD NGA MAG TAWAG SA MGA KONTRASEPTIBO, CONDOM, PILLS, IUD, UG UBAN PANG MGA DEVICES SA PAGPUGONG SA PAG ANAK, NGA MGA “ESSENTIAL” NGA TAMBAL KON TAMBAL NGA GIKINAHANGLAN KAAYO ALANG SA KAHIMSOG SA LAWAS. KINING MAONG BALAODNON NAGMANDO USAB OG “MANDATORY SEX EDUCATION” ALANG SA MGA BATANG NAG ESKWELA GIKAN SA GRADE 5 HANGTOD 4TH YEAR HIGH SCHOOL. ANG MANDATORY SEX EDUCATION NAG LAKIP O NAG APIL SA PAGTUDLO SA MGA BATA UNSAON PAG GAMIT ANG CONDOM, PILLS, IUD OG UBAN PANG KAGAMITAN ALANG SA PAGPUGONG SA PAG ANAK O BIRTH CONTROL DEVICES.
MGA HINUNGDAN NGANONG SUPAK MAN TA INING RH-RP BILL:
1. WA GYOY LABOT ANG RH-RP BILL SA TINUOD NGA PAGLAMBO SA ATONG KINABUHI / ANG PAGHIMONG MAHAMUGAWAY ANG ATONG PAGPUYO.
MAS MAY KALABOTAN SA PAGLAMBO SA ATONG PANGINABUHI ANG MGA MUSUNOD:
Ang EDUKASYON
Ang PAGKA ANAAY TRABAHO
Ang PAGPALAMBO SA AGRIKULTURA
Ang PAGTUDLO SA KABATAAN SA HUSTONG MORALIDAD OG KONSENSIYA DIHA SA PANIMALAY DILI DIHA SA ESKWELAHAN
2. DI MAKAAYO SA KAHIMSOG SA LAWAS ANG RH-RP NGA BALAODNON. DAKUNG BAHIN O PARTE SA RH-RP BILL WAY KALABOTAN SA MGA PANGINAHANGLAN SA NAGSABAK O NAGMABDOS O TALI ANAK NGA BABAYE/INAHAN.
WA NA KINAHANGLANA ANG CONDOMS, PILLS, IUD OG PINUGOS NGA SEX EDUCATION (NGADTO SA MGA BATA) HARON MAKAB OT ANG ZERO MATERNAL MORALITY RATE! NAHIMO NI SA GATTARAN-CAGAYAN, ARA-ASANSURIGAO DEL SUR, OG ISULAN SULTAN KUDARAT.
ANG NAG UNANG PANGINAHANGLAN MAO ANG PAGHATAG OG TABANG O ASSISTANCE SA NAGSABAK O NAGMABDOS OG SA MANGANAKAY.
MAKA AYO BA SA KAHIMSOG ANG PAG GAMIT SA MGA ARTIFICIAL NGA KONTRASEPTIBO NGA DAGHAN MAN KINING DAUTANG EPEKTO NGADTO SA LAWAS SA BABAYE SAMA SA STROKE, ATAKE SA KASINGKASING, BLOOD CLOT, CANCER UG UBAN PA?
MAKAMATAY SAB ANG INJECTABLES, PILLS OG IUD NGADTO SA BATA NGA NAA SA TAGOANGKAN SA INAHAN!
DAGHANG DAPIT SA KALIBOTAN NAGMATUOD NGA ANG PAG GAMIT SA MGA ARTIFICIAL NGA KONTRASEPTIBO MAY KALABOTAN SA PAGDAGHAN OG PAGKUYANAP SA ABORSYON!

Post a Comment

Previous Post Next Post