Jun 27, 2011

estanciahanon nag swimming sa PAON Beach

 balita sa hangin.
my isa ka tawo sa swimming pool.
sa my Paon Beach?
daw sa angelinas mn gani...
anyways, dats the news..
balitang hangin

thanks mr. Bean and youtube.

No comments:

Follow by Email