Jun 27, 2011

Philippine-US navies unite amid China tensions

Philippine-US navies unite amid China tensions
GYERA NA BAH/
sana hindi pah..
wala tayong panlaban sa mga intsik

No comments:

Featured Post

Holy Week Sa Iloilo | Devotion to the Life of JESUS

naabutan ng gabi ang Prosesyon Devoteess and Saints Faith and Sacrifices