Jun 27, 2011

Philippine-US navies unite amid China tensions

Philippine-US navies unite amid China tensions
GYERA NA BAH/
sana hindi pah..
wala tayong panlaban sa mga intsik

No comments:

Featured Post

EMEM AND QYONA ADVENTURES #12

lagaw lagaw sa gilid Port..basta Hapon, lagaw dayon.