Sep 26, 2011

Fiesta sa Lawod

daw muni gid ang gakatabo sa kadagatan malapit sa Sicogon kag Higantes Islands, sadto kag subong. 

No comments:

Featured Post

Holy Week Sa Iloilo | Devotion to the Life of JESUS

naabutan ng gabi ang Prosesyon Devoteess and Saints Faith and Sacrifices