Sugar can make you dumb, US scientists warn
para sa mga may Diabetes
kag mahilig sa matam-is
magkape na lang kamo.

Post a Comment

Previous Post Next Post